ภาพบรรยากาศการแข่งขัน TOYOTA MOTOR SPORT 2015 สนามที่ 2 วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2015 ณ สวนสาธารณะสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

© COPYRIGHT 2013 - TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD. ALL RIGHT RESERVED. TOYOTA GLOBAL