ภาพบรรยากาศการแข่งขัน TOYOTA MOTOR SPORT 2015 สนามที่ 3 วันที่ 19 - 20 กันยายน 2015 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่

© COPYRIGHT 2013 - TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD. ALL RIGHT RESERVED. TOYOTA GLOBAL