ภาพบรรยากาศ โตโยต้า มอเตอร์สปอร์ต 2016... สนามที่ 1 วันที่ 2 - 3 กรกฏาคม 2016 ณ สวนสาธารณะสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

© COPYRIGHT 2013 - TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD. ALL RIGHT RESERVED. TOYOTA GLOBAL