ภาพบรรยากาศงาน TOYOTA Motorsport 2017 FAST FUN FEST "LIVE EXPERIENCE"
สนามที่ 3 วันที่ 16-17 กันยายน 2017 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา

© COPYRIGHT 2013 - TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD. ALL RIGHT RESERVED. TOYOTA GLOBAL