ภาพบรรยากาศงาน TOYOTA Motorsport 2017 FAST FUN FEST LIVE EXPERIENCE
สนามที่ 4 วันที่ 6-8 ตุลาคม 2017 ณ. สนามบุรีรัมย์ อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต บุรีรัมย์

© COPYRIGHT 2013 - TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD. ALL RIGHT RESERVED. TOYOTA GLOBAL